Lövström Miljökonsult

Jag utför miljörevision och miljöutredningar, men kan också sy ihop en helhetslösning för Ert företags behov på miljöområdet, t.ex. hjälpa till att bygga upp ett miljöledningssystem, ordna miljöutbildning, ta fram informationsmaterial, miljöredovisning m.m.

Jag arbetar även med hur företag och organisationer kan anpassa sin verksamhet för att minska sin påverkan på klimatet.


Slå en signal så kan vi diskutera Ditt företags behov!

Verksamhet
Referenser
Leif Lövström
LänkarBlŒgršn linje

Lövström Miljökonsult
Telefon:
054-83 19 49, 070-534 81 36 (mobil)
Adress:
Visterudsgatan 17, 654 69 KARLSTAD
E-post: leif@lovstrommiljokonsult.se

Sidan är uppdaterad: 2011-01-22